Kitap ve Yayınlarımız

Omran Merkezi tarafından Suriye Devrimi’nin tarihi ve güncel durumuna ilişkin jeopolitik ve jeostratejik olarak kapsamlı incelemelerin bulunduğu kitaplar yayınlanmaktadır. 

İran ve BM’nin daimi üyeleri ve Almanya tarafından 14 Haziran’da sonuçlandırılan İran Nükleer Programı hakkında farklı görüşler ortaya çıktı. İran’ın dış politikasındaki tavrının bölge ülkeleri üzerinde etkisi üzerine farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bölgede son derece zorlu durumlar ve çeşitli çatışmalar vardır ve bu durumun yeni politik ve sosyal sistemin oluşumuna etkisi olacaktır.

Kuşkusuz bu anlaşma Arap dünyasında yeni ve marjinal bir siyasi atmosferin yaratılmasına sebep olacak.İran bu anlaşma sonrasında siyasi ve diplomatik olarak kendi hareket alanını arttıracak; bölgedeki çatışmaları kendi güç ve etkinliğini geliştirmek adına kullanacaktır.  Özellikle Suriye’de zaman kazanmak için bu anlaşmanın önüne çıkabilecek bir engel söz konusu olmadan önce bölgesel olarak çözümcü bir rol oynamaya çalışmaktadır.

Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra İran zaten var olan yerel kolları vasıtasıyla kendi askeri ve siyasi ajandalarını yürürlüğe sokacak ve bu ateşli coğrafyanın bölgesel aktörleri karşısında bu anlaşmadan faydalanarak kendi şartlarını daha iyi hale getirecek.

Öte yandan İran’ın bu son hedefinin önünde yerel engeller ve dışlayıcılar bulunmaktadır.

Çünkü İran projesi hala sabit bir dengeye oturmamıştır, ve çekilme riski altındadır. Bölge ülkeleri kendi elzem güvenliklerini ön plana çıkarmak için birlikte hareket ederek İran’ın bu projelerini engelleyebilirler.

Bu bağlamda net ve kapsamlı bir görüntü elde etmek için Omran Stratejik Araştırma Merkezi bir çalıştay yapmıştır. Bu anlaşmanın analiz edilmesi ve her bir anlaşma tarafı ülkeler açısından okunması hukuki etkileri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Omran Merkezi tarafından bölgenin en önemli dosyaları üzerindeki reflekslerin incele mesi yapılmıştır. Bunların en önemlisi Suriye dosyasıdır, çünkü İran tüm imkanlarıyla Suriye içine girmiştir. Omran Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu seminerde, İran özelinde ve uluslararası ilişkiler alanında uzman araştırmacılar ile anlaşmanın bölge ülkeler üzerinde direkt ve dolaylı refleksleri ve İran’ın dış ve iç politikasının üzerinde beklenen değişikliklere dair senaryoların değerlendirilmesi yapılacaktır.

Ek Bilgi

  • Etkinlik Türü Gelecek
  • Etkinlik Yeri İstanbul
  • Başlangıç Tarihi Cumartesi, 05 Eylül 2015
  • Bitiş Tarihi Cumartesi, 05 Eylül 2015
  • Araştırma Alanları İran
  • Araştırma Alanları Sayılar - Gizli F65
  • Kadromuz Arif Keskin, Dr. Ensar Nişancı, Dr. Sinan Hatahet, OMRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
  • Ekibimiz Sayılar - Gizli E53,E20,E52,E43
  • Arabic http://demo.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html

İstatistikler ve Haritalar

Sahada kamuoyu yoklamaları ve bilgi toplama çalışmaları yaparak elde edilen verilen kapsamlı bir çerçevede istatistiksel olarak sunumu ve açıklayıcı haritaların oluşturulması sağlanmaktadır.

Analiz ve Politikalar

Politik karar ve uygulamaların analiz edilerek okunması ve tartışması yapılarak olası sonuçlarına ilişkin önlemlere yönelik detaylı analiz çalışmaları yapılmaktadır.