İstatistikler ve Haritalar

Sahada kamuoyu yoklamaları ve bilgi toplama çalışmaları yaparak elde edilen verilen kapsamlı bir çerçevede istatistiksel olarak sunumu ve açıklayıcı haritaların oluşturulması sağlanmaktadır.

Analiz ve Politikalar

Politik karar ve uygulamaların analiz edilerek okunması ve tartışması yapılarak olası sonuçlarına ilişkin önlemlere yönelik detaylı analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Raporlar ve Süreli Yayınlar

Basında çıkan haberler medya raporları ve ortak ilgi alanları bulunan stratejik merkezlerin araştırmalarının bilimsel olarak izlenmesi ve arşivlenmesi yapılmakta olup bunların yanında; askeri raporlar, gündem raporları, yerel meclis raporları ve yardım kuruluşları faaliyet kılavuzları bulunmaktadır. 

Suriyeli ve yabancı akademisyenler ve araştırmacılar arasında iletişimi etkinleştirmek ve siyasi ve askeri arenada karar alıcılara destek vermek adına son gelişmeleri takip eden çalışmalara yayınlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye-Suriye ilişkileri ofisi kurulmuştur.

Yerel ve uluslararası uzmanlar arasında yapılan müzakere süreçleri için gerekli analiz bilgi ve desteği sunar. 

Yerel ve yabancı kaynaklardan bilgi toplayarak araştırma birimine koordineli bir şekilde destek sağlamak üzere bilgi izleme ve arşivlemeye yönelik çalışmalara yapmaktadır.

Suriye’nin askeri siyasi ve sivil yapısına ilişkin analizlerde bulunan ve öneriler geliştirerek karar alıcılara Suriye’nin geleceğine ilişkin önerilerde bulunarak destek sağlamaya çalışan birimdir. 

OMRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi; Suriye’de ve bölgede; politik, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alıcılara destek veren ve referans olan bir kurum olmak amacıyla Kasım 2013’te kurulmuştur. Omran Merkezi; devlet ve toplumun diğer kurumlarına çalışmalarında destekleyici,sistematik ve organize araştırmalar sunarak, bilgi bütünlüğü ve öncelikler haritası oluşturmaya çalışır.  

Vizyonu; Suriye’nin devlet,toplum ve insan olarak bilimsel ve bilinç inşasında öncü olan, stratejilerin belirlenmesinde rol alabilecek ve yön verebilecek durumda olmaktır.

Misyonu; araştırmaları gerçekçi ve ayrıntıların bilincinde yaparak, ihtiyaçları ve beklentileri en iyi şekilde tespit edip bunları karşılamaya yönelik planlar yapmaktır.

Hedefler

Karar vericilere teorik olanın ötesinde, her türlü ideolojik kalıptan bağımsız, gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerileri ve alternatifler sunmak.

Farklı dillerde bilimsel araştırmalar yayınlayarak uluslararası kamuoyu ile etkileşim halinde olmak.

Projeler ve yaratıcı fikirlere öncülğk edecek ve destekleyecek bir kurum olmak.

Suriye’nin önündeki zorlukları ve karşı karşıya kaldığı sorunları derinlemesine ve bilimsel bir şekilde belirlemek, alternatif çözümler üreterek öngörülerde  bulunmak.

Çalışma Alanları

1.Politika ve Uluslararası İlişkiler

2.Ekonomi ve Kalkınma

3.Yerel Yönetim ve Demokratikleşme Çalışmaları

4.Kültür ve Sosyal Çalışmalar

5.İletişim ve Medya 

Prensiplerimiz

Uygun bilimsel metodolojilerin benimsenmesi ve profesyonelliğe bağlı kalmak.

Takım çalışmasının sürdürebilirliğini sağlamak, ekibin gelişimine katkıda bulunmak. 

Farklı eğilimlere açıklık ilkesi dahilinde diyalog ve seminerler geliştirmek,organize etmek.

Güncel gelişmeler dahilinde yeni ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyetlere destek vermek.