Suriye’nin askeri siyasi ve sivil yapısına ilişkin analizlerde bulunan ve öneriler geliştirerek karar alıcılara Suriye’nin geleceğine ilişkin önerilerde bulunarak destek sağlamaya çalışan birimdir. 

OMRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi; Suriye’de ve bölgede; politik, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alıcılara destek veren ve referans olan bir kurum olmak amacıyla Kasım 2013’te kurulmuştur. Omran Merkezi; devlet ve toplumun diğer kurumlarına çalışmalarında destekleyici,sistematik ve organize araştırmalar sunarak, bilgi bütünlüğü ve öncelikler haritası oluşturmaya çalışır.  

Vizyonu; Suriye’nin devlet,toplum ve insan olarak bilimsel ve bilinç inşasında öncü olan, stratejilerin belirlenmesinde rol alabilecek ve yön verebilecek durumda olmaktır.

Misyonu; araştırmaları gerçekçi ve ayrıntıların bilincinde yaparak, ihtiyaçları ve beklentileri en iyi şekilde tespit edip bunları karşılamaya yönelik planlar yapmaktır.

Hedefler

Karar vericilere teorik olanın ötesinde, her türlü ideolojik kalıptan bağımsız, gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerileri ve alternatifler sunmak.

Farklı dillerde bilimsel araştırmalar yayınlayarak uluslararası kamuoyu ile etkileşim halinde olmak.

Projeler ve yaratıcı fikirlere öncülğk edecek ve destekleyecek bir kurum olmak.

Suriye’nin önündeki zorlukları ve karşı karşıya kaldığı sorunları derinlemesine ve bilimsel bir şekilde belirlemek, alternatif çözümler üreterek öngörülerde  bulunmak.

Çalışma Alanları

1.Politika ve Uluslararası İlişkiler

2.Ekonomi ve Kalkınma

3.Yerel Yönetim ve Demokratikleşme Çalışmaları

4.Kültür ve Sosyal Çalışmalar

5.İletişim ve Medya 

Prensiplerimiz

Uygun bilimsel metodolojilerin benimsenmesi ve profesyonelliğe bağlı kalmak.

Takım çalışmasının sürdürebilirliğini sağlamak, ekibin gelişimine katkıda bulunmak. 

Farklı eğilimlere açıklık ilkesi dahilinde diyalog ve seminerler geliştirmek,organize etmek.

Güncel gelişmeler dahilinde yeni ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyetlere destek vermek.